ΥΠΑΙΘ: Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΔΟΑΤΑΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΔΙΕΚ

Αποφάσεις για ανακλήσεις αποσπάσεων εκπ/κών ΔΕ σε ΔΟΑΤΑΠ, ΕΟΠΠΕΠ και ΔΙΕΚ 2022-23 εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

ΔΟΑΤΑΠ

ΔΙΕΚ

ΕΟΠΠΕΠ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *