ΥΠΑΙΘ: Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών για τις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού

Απόφαση με θέμα: Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2022-
23 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *