ΥΠΑΙΘΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ Υπουργικές αποφάσεις για τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *