ΥΠΑΙΘΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Έως 15/11 η υποβολή των σχεδίων. Η εγκύκλιος

Εγκύκλιος με θέμα: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Τα Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων Σχεδίων Προγραμμάτων έως και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *