ΥΠΑΙΘΑ: Συμπληρωματικές και κατ΄ εξαίρεση αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Διακοπή αποσπάσεων

Γ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Κατ΄ εξαίρεση απόσπαση εκπαιδευτικών στην Αλβανία για τρία (03) σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους

Απόσπαση εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες της Κύπρου για το σχολικό έτος 2023-2024

Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ (Νότιος Αφρική) ύστερα από αίτησή της

Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Ν. Υόρκης ύστερα από αίτησή της

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *