ΥΠΑΙΘΑ: Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ΑΕΙ. Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Συμπληρωματικές αποφάσεις αποσπάσεων σε ΑΕΙ

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΈΤΟΣ 2023-2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *