ΥΠΑΙΘΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε 26 κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης. Ηλεκτρονικά μέχρι 19/9 η υποβολή των αιτήσεων

Εγκύκλιος με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *