ΥΠΑΙΘΑ: Παράταση, κατ εξαίρεση, της απόσπασης εκπαιδευτικών στην Τουρκία

Αποφάσεις για την κατ εξαίρεση παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών στην Τουρκία υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκης

Κατ’ εξαίρεση παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στην Τουρκία, πέραν της εξαετίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 χωρίς επιμίσθιο ύστερα από αίτησή τους

Κατ΄ εξαίρεσιν παράταση απόσπασης μετακλητών εκπαιδευτικών στην Τουρκία, πέραν της εξαετίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 χωρίς επιμίσθιο ύστερα από αίτησή τους

Κατ’ εξαίρεσιν παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ60 στις σχολικές μονάδες της Τουρκίας για ένα (1) σχολικό έτος (2023-2024) χωρίς επιμίσθιο, πέραν της εξαετίας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *