ΥΠΑΙΘΑ: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Από 10 έως 21/1/2024 η υποβολή αιτήσεων. Αυτοδίκαιη παραταση

Απόφαση με θέμα: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
    Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr ).
    Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.
  2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης
    που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν.
Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Στην περίπτωση αυτή ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, επισυνάπτοντας την ανάληψη υπηρεσίας του πρώτου έτους απόσπασης και εν συνεχεία οι Αναπληρωτές/τριες Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης συμπληρώνουν το πεδίο με την ημερομηνία της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *