ΥΠΑΙΘΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γλώσσα, Τεχνολογία, Αισθητική αγωγή και Ξένες γλώσσες στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γλώσσα, Τεχνολογία, Αισθητική αγωγή και Ξένες γλώσσες στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24.

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Γλώσσα στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24.

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογία στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Αισθητική αγωγή στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Ξένες γλώσσες στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *