ΥΠΑΙΘΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχ. έτος 2023/24

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχ. έτος 2023/24.

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Εσπερινού, του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *