ΥΠΑΙΘΑ: Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής διδασκαλίας των Ειδικών Μαθημάτων και της Ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής διδασκαλίας των Ειδικών Μαθημάτων καθώς και της Ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *