ΥΠΑΙΘΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2023/24

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *