ΥΠΑΙΘΑ: Δεν προσμετρώνται απουσίες 5 ημερών που οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις (Γρίππη-Covid 19)

Εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών
αναπνευστικών λοιμώξεων » υπέγραψε ην Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζ. Μακρή.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: “με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν
προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που
οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023
έως και 31 Μαρτίου 2024″

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *