ΥΠΑΙΘΑ: Από 16 έως 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων μετάθεσης. Οι εγκύκλιοι

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ οι εγκύκλιοι για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Η εγκύκλιος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΔΩ 

2. Η εγκύκλιος για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΔΩ 

Όπως προβλέπεται στις εγκυκλίους ….

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *