ΥΠΑΙΘΑ/Αποσπάσεις: Κύρωση αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών υποψηφίων για τα σχολεία 1.Bergen και 2. Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

1. Κύρωση αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών υποψηφίων στη διαδικασία προεπιλογής με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο
Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen _εδώ 

2.Κύρωση αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών υποψηφίων στη διαδικασία προεπιλογής με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο
Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I _εδώ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *