ΥΠΑΙΘΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανακλήσεις, διακοποές, τροποποιήσεις αποσπάσεων

Ανάκληση και Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις, ανάκληση αποσπάσεων και διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2023-2024

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *