ΥΠΑΙΘΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια. Αποσπάσεις στην Δ.Δ.Ε. Έβρου. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης Έβρου για το σχολικό έτος 2023-2024

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχ. έτος 2023-2024

Συμπληρωματική απόσπαση Εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *