ΥΠΑΙΘΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια

Απόφαση με θέμα: Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2023-2024 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *