ΥΠΑΙΘΑ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις, διακοπή αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αποσπάσεις, διακοπή απόσπασης και ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και απόσπαση εκπ/κού Πρωτ/θμιας Εκπ/σης από ΚΕΔΑΣΥ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ΑΡΧΕΙΟ 2)

Απόσπαση και ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ΑΡΧΕΙΟ 1)

Ανάκληση/διακοπή αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Ανάκληση ΥΑ απόσπασης εκπ/κών ΔΕ για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. 2023-24

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *