ΥΠΑΙΘΑ: Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Ανάκληση και διακοπή θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. και η θητεία τους παρατάθηκε έως 31-8-2024

Ανακλήσεις και διακοπή μονοετούς θητείας εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *