ΥΠΑΙΘΑ: Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2023-24 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Απόφαση με θέμα: Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2023-24 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *