Τροποποίηση απόφασης περί έγκρισης ανατύπωσης βιβλίων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων ειδικότητας Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, των τομέων Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας , Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμού και Μηχανολογίας

Εκδόθηκε με αρ. Φ1/196028/Δ4/14-11-2017 απόφαση  από το ΥΠΠΕΘ που τροποποιεί προηγούμενη απόφαση  με θέμα: ¨Τροποποίηση της με αρ. Φ1/114659/Δ4/06-07-2017 προηγούμενης απόφασης περί έγκρισης ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Γενικής Παιδείας και μαθημάτων ειδικότητας Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, των τομέων Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας , Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμού και Μηχανολογίας”

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *