Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην 5η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ανοικτών Πανεπιστημίων

Μια ακόμη διάκριση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) καταγράφουν οι διεθνείς αξιολογήσεις. Το ΕΑΠ έτσι, βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των αμιγώς  Ευρωπαϊκών Ανοικτών Πανεπιστημίων όπως καταγράφει η παγκόσμια συνολική κατάταξη Webometric Ranking of World Universities (https://www.webometrics.info/en/world).

 Σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βρίσκεται στη θέση 1415 μεταξύ 12.005 Πανεπιστημίων της υφηλίου.

Ταυτόχρονα όμως, στην γεωγραφική μας «γειτονιά», το ΕΑΠ βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των αμιγώς Ευρωπαϊκών Ανοικτών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, καθώς και στην 12η θέση (το Ίδρυμα ανέβηκε μία (1) θέση συγκριτικά με το 2ο εξάμηνο του 2021) μεταξύ όλων των ελληνικών ΑΕΙ.

Στο Webometrics Ranking τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *