Σ. Κερασιώτης: Η διαχρονική άποψή μου για τα Πειραματικά ΕΠΑΛ


Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ίδρυση των πρώτων Πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ) που θα λειτουργήσουν αναλογικά σε όλους τους νομούς της χώρας.
Η ανάγκη της θεσμοθέτησης των Π.ΕΠΑ.Λ. υπαγορεύεται από την διαμορφωθείσα σημερινή κατάσταση στην επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου οι τομείς και οι ειδικότητες που πρέπει να λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ επιλέχτηκαν και επιλέγονται σχεδόν τυχαία χωρίς να έχουν δοκιμαστεί σε πειραματικό στάδιο οι νέες ειδικότητες, τα νέα αναλυτικά προγράμματα, τα νέα βιβλία, οι νέες εργαστηριακές ασκήσεις, ο νέος εργαστηριακός εξοπλισμός, οι νέες διδακτικές μέθοδοι των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, οι καινοτόμες δράσεις που λειτουργούν παράλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία μιας σχολικής μονάδας.
Η ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ θα αλλάξει την δυναμική της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς στα σχολεία αυτά θα υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία και εφαρμογή σε πειραματικό στάδιο όλων των αλλαγών που θα επιχειρούνται στις εκάστοτε μικρές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις.
Τα Π.ΕΠΑ.Λ θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πραγματικά πειραματικά Λύκεια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και βέβαια δεν θα πρέπει να έχουμε κατά νου ως παράδειγμα την σημερινή λειτουργία των Πειραματικών Γενικών Λυκείων.
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα Πειραματικό Επαγγελματικό Λύκειο ώστε να μπορεί να επιτελέσει το έργο του είναι αυτονόητα για την πλειοψηφία του εκπαιδευτικού και μαθητικού κόσμου.
Στο Πειραματικό Επαγγελματικό Λύκειο πέραν από το να υπάρχουν πλήρως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, θα πρέπει ακόμη να υπάρχουν:

· δομημένη διοίκηση αποτελούμενη από τον Διευθυντή και τους υποδιευθυντές, τους τομεάρχες, τους υπευθύνους εργαστηρίων, αλλά και το κατάλληλο προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης,
· πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των γενικών μαθημάτων,
· πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των τομέων και ειδικοτήτων,
· τα κατάλληλα και σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας,
· οι κατάλληλα εξοπλισμένοι χώροι για τα γραφεία των εκπαιδευτικών,
· ο κατάλληλος χώρος για τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων,
· η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη του διοικητικού έργου,
· οι κατάλληλοι χώροι για αίθουσες διδασκαλίας,
· η αίθουσα της βιβλιοθήκης με τα κατάλληλα βιβλία και το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό,
· η αίθουσα του αναγνωστηρίου,
· το κατάλληλα εξοπλισμένο κλειστό γυμναστήριο,
· η αίθουσα του ΣΕΠ με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό,
· η αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων πλήρως εξοπλισμένη,
· το αμφιθέατρο των εκδηλώσεων πλήρως διαμορφωμένο και εξοπλισμένο,
· οι αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι για το σχολικό υλικό,
· ο χώρος των καθαριστριών,
· ο χώρος των σχολικών φυλάκων,
· ο κατάλληλος χώρος του κυλικείου με τον αντίστοιχο χώρο εστίασης των μαθητών και του εκπαιδευτικού – διοικητικού, βοηθητικού προσωπικού,
· η εξοπλισμένη η αίθουσα των πρώτων βοηθειών με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό,
· η αίθουσα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων,

Τότε το σχολείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως Πειραματικό Επαγγελματικό Λύκειο(Π.ΕΠΑ.Λ.), όπου θα υπάρχουν οι δυνατότητες να εισαχθούν:

· νέοι τομείς,
· νέες ειδικότητες,
· νέα αναλυτικά προγράμματα,
· νέα μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων,
· νέες εργαστηριακές ασκήσεις,
· νέος εργαστηριακός εξοπλισμός,
· νέες διδακτικές μέθοδοι των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων,
· καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας και πολιτιστικών θεμάτων,
· μοντέλα σύνδεσης των τομέων και ειδικοτήτων του Επαγγελματικού Λυκείου με τα κατά τόπους πανεπιστήμια, τις πολυτεχνικές σχολές, τα Α-ΤΕΙ, αλλά και με την τοπική αγορά εργασίας σε εφαρμογή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των μαθητών.

Το Πειραματικό Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) θα αναβαθμίσει ποιοτικά στο σύνολο την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και θα εξαλείψει σε ένα μεγάλο βαθμό προκαταλήψεις και αγκυλώσεις που έχουν εγκατασταθεί βαθιά στην Ελληνική κοινωνία για τους ρόλους και το σκοπούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΕ  ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛ. ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ, ΘΑ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ, ΘΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΦΕΣ. ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΞΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΛ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *