Σ. Κερασιώτης: Επικαιροποιημένος, ενδεικτικός, λειτουργικός προγραμματισμός ΕΠΑΛ σχ. έτους 2022/23

Κερασιώτης Σεραφείμ

Μαθηματικός

Επίτιμος Πρόεδρος Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2022 -2023

1.         Κατανομή ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.

2.         Μερική ή ολική διάθεση των εκπαιδευτικών στο  Ε.Κ.

3.         Κατανομή εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητική εργασία) στους εκπαιδευτικούς:

3.1.  Οικονομικά (μισθοδοσία μονίμων – αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ανάρτηση παραστατικών  στην πλατφόρμα ΕΣΠΑ, υπερωρίες εκπαιδευτικών).

3.2. Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης των προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων «ΝΕΣΤΩΡ- ΕΠΑΛ» – «ΕΠΑΦΟΣ» – «Myscool.gr» – «ΑΘΗΝΑ».

3.3.  Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης και αναβάθμισης της Ιστοσελίδας, Ιστολογίου, Facebook του σχολείου.

3.4. Ορισμός υπευθύνου της σύνταξης και αναπροσαρμογής του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος  μαθημάτων  και καταχώρισης των ανατιθεμένων μαθημάτων στο myschool.

3.5. Ορισμός υπευθύνου, διαχείρισης σχολικών βιβλίων (Διαχείριση της πλατφόρμας του Διόφαντου), Σχολικής βιβλιοθήκης και Εποπτικών  μέσων διδασκαλίας.

3.6.  Ορισμός υπευθύνου Γραμματειακής Υποστήριξης του σχολείου (καθήκοντα ανατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου).

3.7.  Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του αρχείου πρώην ιδιωτικών σχολών.

3.8.  Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης των αρχείων πρώην ΚΕΤΕ, ΤΕΛ και ΤΕΕ.

3.9.  Ορισμός υπευθύνου εκπαιδευτικού στην επιτροπή ελέγχου του  κυλικείου.

3.10. Ορισμός πρακτικογράφου – γραμματέα των συνεδριάσεων του συλλόγου  διδασκόντων και του σχολικού συμβουλίου.

3.11. Ορισμός υπευθύνων τμημάτων (έλεγχος ΑΦ, καταχώριση απουσιών στο myschool, απουσιολόγια, ενημέρωση γονιών, έλεγχοι τετράμηνων, αποστολή απουσιών, βεβαιώσεις φοίτησης από το Myscool, ορισμός επιμελητών κ.α).

3.12. Ορισμός διεκπεραίωσης αλληλογραφίας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.

3.13. Ορισμός υπευθύνου Μητρώου – ευρετηρίου μαθητών.

3.14. Ορισμός υπευθύνου και αναπληρωματικού εκπαιδευτικού χειρισμού  ΣΑΜ (στα σχολεία που υπάρχει).

3.15. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) του σχολείου και ενημέρωσης μέσου αυτού της αλληλογραφίας που αφορά τους εκπαιδευτικούς.

3.16. Υπεύθυνος και συνοδός για τις παρελάσεις των μαθητών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

3.17. Υπεύθυνος για τις αθλητικές εκδηλώσεις (συμμετοχή των αθλητικών ομάδων του σχολείου  στα μαθητικά πρωταθλήματα) και συνοδός των ομάδων στους αθλητικούς χώρους διεξαγωγής των αθλημάτων.

3.18. Υπεύθυνος  Covid 19 και ο Αναπληρωτής του.

3.19.  Ορισμός Συμβούλου Σχολικής Ζωής (ή συμβούλων για περισσότερους από 150 μαθητές) σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. 129431/ΓΔ4/28-09-2020 ΦΕΚ4183/τ. Β΄/2020, Υ.Α.

3.20. Ορισμός μελών Ομάδας Υποστήριξης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (διευθυντής και δυο εκπαιδευτικοί).

3.21. Ορισμός Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου  Φυσικών Επιστημών

3.22 Ορισμός  Υπευθύνου Αδειών (καταχώρηση στο ΑΘΗΝΑ, Myschool και ενημέρωση Α.Φ εκπαιδευτικών).

4.         Ανάθεση διδακτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς.

5.         Λειτουργία του σχολείου:

5.1. Προσέλευση εκπαιδευτικών – παραμονή – ωράριο – κενά ωρολογίου προγράμματος.

5.2. Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών, δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος για την επίτευξη των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του σχολείου.

5.3.  Σχέσεις των εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονιών και κηδεμόνων.

5.4.  Σχέσεις εκπαιδευτικών με το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες-φύλακες).

5.5.  Ενημέρωση των θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας & της καθημερινής αλληλογραφίας.

5.6.  Εφημερίες των εκπαιδευτικών (καθήκοντα – νομοθεσία) – ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού χώρου.

5.7. Υγιεινή, αισθητική και λειτουργικότητα των σχολικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, προαύλιο, τουαλέτες) – προτάσεις – σχέδιο εφαρμογής. (Αναλυτική ενημέρωση για το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ ( όπως θα ισχύει) για την προστασία από τον COVID 19- καθορισμός διαφορετικών διαλλειμάτων).

5.8.  Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου ( επικαιροποίηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13423/ΓΔ4/4-2-20221 ΦΕΚ 491 τ.Β΄ Υ.Α.)

6.         Μαθητικά θέματα:

6.1.  Προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση  των μαθητών στο σχολείο.

6.2.  Απουσίες μαθητών – περιπτώσεις μη προσμέτρησης απουσιών.

 6.3.  Αξιολόγηση μαθητών (νομοθεσία, τεστ αξιολόγησης, προφορικές και γραπτές    εξετάσεις τετράμηνων – προγραμματισμός διαγωνισμάτων κ.α).

 6.4. Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νομοθεσία, μαθητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία).

6.5. Μαθητικά συμβούλια – συμβούλια τάξης (νομοθεσία – τρόπος λειτουργίας – ενημέρωση μαθητών – συνεργασίες), χρονοδιάγραμμα μαθητικών αρχαιρεσιών (Οκτωβρίου 2022).

6.6.  Απουσιολόγοι – Επιμελητές (τρόπος ορισμού – καθήκοντα – υποχρεώσεις).

6.7.  Σχολική παραβατικότητα – Συμπεριφορά μαθητών – Ποινές μαθητών.

6.8. Ενημέρωση γονιών (καθορισμός ημέρας συνάντησης εκπαιδευτικών γονιών και κηδεμόνων). Συνάντηση με το Δ.Σ του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων.

6.9.   Βραβεύσεις μαθητών (αριστεία – βραβεία) – ορισμός σημαιοφόρου – παραστατών.

6.10.  Απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά.

6.11.  Απαλλαγή μαθητών από τη Φυσική Αγωγή.

6.12.  Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

6.13.  Μαθητές με πρώτη ή δεύτερη σχολική χρονιά στην Ελλάδα.

7. Κατάθεση θεμάτων για τη δημιουργία εκπαιδευτικών ομίλων και ορισμός Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων μέχρι 25 Οκτωβρίου 2022 (σύμφωνα με την υπ  αριθμ.102939/ΓΔ4/2-8-2022/ΦΕΚ  4509/τ.Β/ Υ.Α).

8. Ορισμός Ενδοσχολικών Συντονιστών Τάξεων και Γνωστικών Πεδίων (σύμφωνα με την υπ  αριθμ. 102913/ΓΔ4/25-8-2022/ΦΕΚ 4509/τ.Β/Υ.Α).

9. Ορισμός Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων (σύμφωνα με την υπ  αριθμ. 102919/ΓΔ4/25-8-2022/ΦΕΚ 4509/τ.Β/Υ.Α).

10. Ενημέρωση για την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που θα πραγματοποιηθεί έως 10 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της  Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 108906/ΓΔ4/7-9-2021ΦΕΚ 4189/τ.Β  Υ.Α

11.       Ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών και κοινός προγραμματισμός της ύλης ανά μάθημα (μέχρι 30 Οκτώβρη 2022), σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου.

12.       Ανάπτυξη των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Αγωγής Υγείας (Α.Υ), Αγωγής Σταδιοδρομίας (Α.Σ), Αγωγής Καταναλωτή (Α.Κ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ), Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ERASMUS +.

13.       Ενίσχυση του συλλόγου εθελοντών αιμοδοσίας του ΕΠΑ.Λ, προγραμματισμός διενέργειας δυο εθελοντικών αιμοδοσιών εκπαιδευτικών – γονιών – κηδεμόνων –ενηλίκων μαθητών.

14.       Ετήσιος ενδεικτικός προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών – επισκέψεων: (Υπ’ αριθμ. 20883 /ΓΔ4/12-2-2020 ΦΕΚ  456/Β΄ Υ.Α.).

14.1.   Σχολικοί περίπατοι συνολικά πέντε (5).

14.2.   Ημερήσια  εκδρομή  μια (1). (Η ημερήσια εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τάξη ή τμήματα τάξεων σε διαφορετικούς προορισμούς, αλλά την ίδια ημέρα).

14.3.   Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια εκπόνησης προγραμμάτων Π.Ε, Α.Υ, Α.Κ και Α.Σ. Πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις ανά πρόγραμμα στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως τριών (3) εργάσιμων ημερών ή έως πέντε (5) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες.

 14.4.  Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

14.5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανταλλαγών κ.α.

14.6.  Διδακτικές επισκέψεις ειδικοτήτων ή γενικού ενδιαφέροντος    στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων συνολικά μέχρι εννιά (9) ανά τμήμα.

14.7.  Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. με  διάρκειας έως 5 εργάσιμες ημέρες ( ή έως 7 εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες)

15.       Πραγματοποίηση πολιτιστικής ημερίδας ή διημερίδας στο τέλος του διδακτικού έτους (πότε – που – πως).

16.       Συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στις αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου και του Υ.ΠΑΙ.Θ και τους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες.

17.       Οργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς(εφημερίδα, χορός, μουσική, θέατρο, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγής σταδιοδρομίας κ.α).

18.       Ομιλητές – εισηγητές και οργανωτές σχολικών εορτών και άλλων επίκαιρων και διαχρονικών εκδηλώσεων όπως: 28η Οκτώβρη – 17η Νοέμβρη – 25η Μάρτη – Εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, επαγγελματικός προσανατολισμός – επαγγελματική καριέρα, δρόμοι μετά τα ΕΠΑ.Λ, εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, πολυπολιτισμικότητα, ημέρα για το AIDS, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, κινητά τηλέφωνα, αιμοδοσία, περιβάλλον, εγκληματικότητα, ρατσισμός, ανεργία, σχολική παραβατικότητα, τροχαία ατυχήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες κ.α.

19.       Προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιά, δυνατοί άνεμοι). Προστασία από επιδημίες. Σχεδιασμός – ασκήσεις προετοιμασίας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς.

20.       Σχολικό συμβούλιο (Σ.Σ) – ορισμός της πρώτης συνεδρίασης – διαμόρφωση της ημερησίας διάταξης – προτάσεις  (σύμφωνα με το αρθ.107 του ν.4823/2021 ΦΕΚ 136/τ. Α΄).

21.       Σχολική επιτροπή (Σ.Ε) ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα δρώμενα της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος (σύνθεση, οικονομικά, αποφάσεις, προβλήματα κ.α).

22.       Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Σ.Σ.Κ) επικαιροποίηση των μελών και ενεργοποίησή του σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 1, υπ. απόφαση 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.1940/19-01-2018 /ΦΕΚ 310/τ.Β΄/2018.

23.       Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Δήμου ενημέρωση για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του σχολείου, προτάσεις.

24.       Άλλο θέμα ή θέματα που θα προτείνουν τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων προ ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή τους στην επικαιροποίηση του ενδεικτικού προγραμματισμού τους συνάδελφους:

  1. Δημόπουλο Σωτήρη,Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Φιλαδέλφειας και
  2. Σταφυλά Κώστα, π. Διευθυντή του 10ου ΕΠΑΛ Αθηνών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *