Σ.Ε.Β.: Επαγγέλματα με Μέλλον

Ο Σ.Ε.Β. στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζει -μέσω μιας σειράς ολιγόλεπτων βίντεο- 11 επαγγελματικές ειδικότητες «με μέλλον» σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά βίντεο
Οι ειδικότητες στις οποίες εστιάζει ο ΣΕΒ επελέγησαν με βάση τα εξής κριτήρια:
 Κρισιμότητα ειδικότητας για την λειτουργία των επιχειρήσεων
 Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις
 Βελτίωση των επιδόσεων του επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια
 Πρόβλεψη διεύρυνσης της ζήτησης λόγω τεχνολογικών και άλλων μεταβολών

Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επιλέγησαν τα εξής

 1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
 2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 5. Τεχνικός Αυτοματισμών
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 7. Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
 8. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
 9. Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 11. Χειριστής μηχανημάτων έργου
  Για κάθε ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο που παρουσιάζει τους αντίστοιχους επαγγελματίες και προϊσταμένους τους να περιγράφουν την επαγγελματική τους καθημερινότητα, τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις προκλήσεις και δυσκολίες του επαγγέλματος, την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, αλλά και τις φιλοδοξίες τους και τις προοπτικές ανέλιξης τους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *