Σχολικά γεύματα 2022-23: Ο πίνακας με τα σχολεία

Απόφαση με θέμα: Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το
σχολικό έτος 2022-2023
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *