Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: Δέκα (10) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

α)  Τρεις  (3) θέσεις  για τον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων» στις   ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

 «Μοντελοποίηση και βέλτιστος έλεγχος φαρμακοκινητικών συστημάτων» (1 θέση)

 «Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου με μεθοδολογίες βαθιάς μηχανικής μάθησης » (1 θέση)

 « Προσομοίωση και πειραματική ανάλυση διεργασιών πλάσματος» (1 θέση)

β) Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών» στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

«Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών» ( 1 θέση)

«Ενεργειακές Τεχνολογίες» ( 1 θέση)

«Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων» ( 1 θέση)

γ) Τρείς  (3) θέσεις  για τον Τομέα « Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» στις   ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

 «Υλικά» ( 1 θέση)

  «Ηλεκτροχημεία» ( 1 θέση)

  «Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών» ( 1 θέση)

δ) Μία (1)  θέση για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών» στη γνωστική περιοχή:

«Μεταλλικά Υλικά» ( 1 Θέση)

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 25.04.2018  έως και 09.05.2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική προκήρυξη 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *