Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου: Ανοίγουν τα συστήματα Υποβολής Προτιμήσεων

Οι Π.Δ.Ε.  εκδίδουν ήδη από σήμερα  Προσκλήσεις προς τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  προκειμένου να  υποβάλουν αιτήσεις με τις προτιμήσεις τοποθέτησης,γεγονός που σημαίνει ότι επισπεύδεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Π.Δ.Ε. Αττικής

Αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24.9.2018 και ώρα 15.00.

Πλατφόρμα υποβολής 

 

ΠΔΕ  Βορείου Αιγαίου

Οι δηλώσεις υποβάλλονται εγγράφως με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26 Μυτιλήνη), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@vaigaiou.pde.sch.gr, με την ένδειξη «Δήλωση προτίμησης ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» ή
  • μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 22510-48155 Στη δήλωση προτίμησης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:α. το ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ. του/της εκπαιδευτικούβ. ο κλάδος συντονιστή για τον οποίο έθεσε υποψηφιότηταγ. η ακριβής σειρά προτίμησης ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με σχετική αριθμητική ένδειξη: 1η προτίμηση, 2η προτίμηση.

 

ΠΔΕ  Κεντρικής Μακεδονίας

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (02) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, δηλαδή από την Παρασκευή 21-09-2018 έως και τη Δευτέρα 24-09-2018, ώρα 15:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA – Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 – Είσοδος αρ. 2 – 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «Δήλωση προτίμησης ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» ή
  • μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.

Download this file (20703 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΚΕΣ.doc)20703 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΚΕΣ.doc[ ]78 kB

Download this file (ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΠΕΚΕΣ.doc)ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΠΕΚΕΣ.doc[ ]37 kB

 

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Τα αιτήματα υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, έως τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00.

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση υποψηφίων Σ.Ε.Ε. στο 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

Δήλωση Προτίμησης ΠΕΚΕΣ I.N.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *