Σέρρες: Λειτουργία από το ακ. έτος 2022/23 των προγραμμάτων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.Σ.Υ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ

Απόφαση με θέμα: Λειτουργία του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)»
και του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με έδρα τις Σέρρες
υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ε. Συρίγος.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *