Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Διαμαρτυρία σχετικά με την απουσία πιστώσεων για προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ κατά τη Δ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2021 -2022

Αθήνα, 08/11/2021

                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 48

Προς: 

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Z. Μακρή

– Το Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

– Την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π

 κα. Ν. Φυτουράκη

Θέμα: «Διαμαρτυρία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με την απουσία πιστώσεων για προσλήψεις ΕΕΠ – ΕΒΠ κατά τη Δ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2021 -2022».

Αξιότιμες/ε,

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., το  δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., διαμαρτυρόμαστε έντονα για την έλλειψη μέριμνας από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με την κάλυψη κενών ΕΕΠ – ΕΒΠ  κατά τη Δ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. 

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν αναζητήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ λειτουργικά κενά ΕΕΠ ΕΒΠ στα πλαίσια της Δ΄ φάσης προσλήψεων για το 2021-22.  Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 137721/ΓΔ5/29-10-2021έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, ζητήθηκε  από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και από τις ΠΔΕ, μόνο η καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Γνωρίζουμε με βεβαιότητα την ύπαρξη σημαντικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ πανελλαδικά,  στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να λειτουργήσουν εύρυθμα, να ξεκινήσουν το ολοήμερο πρόγραμμά τους  και να υποστηρίξουν ένα σημαντικό αριθμό μαθητών με ανάγκες στην αυτοεξυπηρέτησή τους καθώς και σε πολύπλευρη εκπαίδευση και υποστήριξη, λόγω και των μειωμένων προσλήψεων ΕΕΠ ΕΒΠ. Επίσης, πολλοί γονείς μαθητών που φοιτούν στη Γενική Εκπαίδευση, και χρειάζονται υποστήριξη από σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ, απευθύνονται στην Ομοσπονδία με εκκλήσεις τους επειδή τα παιδιά τους δε μπορούν να παρακολουθήσουν ισότιμα με άλλους μαθητές το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν έχουν καλυφθεί οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται καθώς επίσης μετά από δύο μήνες έχει καθυστερήσει η εισήγηση του καθορισμού ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του προγράμματος covid-19, για το σχολικό έτος 2021 – 2022.   

Οι προσλήψεις μέσω της  ειδικής πρόσκλησης  καλύπτουν μόνο τα κενά που προέκυψαν από τις ήδη υπάρχουσες προσλήψεις της Α΄ και Β΄ φάσης κι όχι το σύνολο των κενών που έχουν δηλωθεί και υπάρχουν από την αρχή του σχολικού έτους έως σήμερα.  

Η πάγια θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι ότι η έγκαιρη εξασφάλιση πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα συντελέσει στο να προσφερθεί μεθοδευμένα, δυναμικά και άμεσα ψυχολογική, κοινωνική, γλωσσική, κινητική, νοσηλευτική, εργοθεραπευτική και διαβίωσης υποστήριξη στους μαθητές εντός του δημόσιου σχολείου και μάλιστα με μηδενικό κόστος για τις οικογένειες των μαθητών.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως Ομοσπονδία των ΕΕΠ-ΕΒΠ, συναισθάνεται αυτή την αγωνία των γονέων και στέκεται δυναμικά δίπλα στους μαθητές και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη στήριξης από ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η μη κάλυψη θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι ένδειξη υποτίμησης των κλάδων και έλλειψη σεβασμού στις ωφελούμενες οικογένειες και τους μαθητές.

Επί του παρόντος η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διεκδικεί τις πιστώσεις που αναλογούν στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για το βέλτιστο συμφέρον όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Ομοσπονδία απαιτεί γραπτά και επίσημα τεκμήρια με απτά δεδομένα που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών δομών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *