Π.Ε.Φ.: Ψήφισμα του Δ.Σ. για τη δυνατότητα αναγνώρισης των πτυχίων που παρέχονται από τα Κολλέγια, εντός και εκτός της Ελλάδας, ως ισότιμων με τα πανεπιστημιακά

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Αθήνα 30/1/2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με νομοσχέδιο, για την Ανώτατη Παιδεία που έφερε στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε πρόσφατα, δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των πτυχίων που παρέχονται από τα Κολλέγια, εντός και εκτός της Ελλάδας, ως ισότιμων με τα πανεπιστημιακά.

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) —δεδομένου ότι οι διατάξεις του Νομοσχεδίου αφορούν και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης— εκφράζει την αντίθεσή της στην αναγνώριση της ισοτιμίας των κολλεγιακών πτυχίων. Ο νέος νόμος απαξιώνει τα πτυχία που με προσωπικό μόχθο, αυξημένες δαπάνες και επαγγελματικές προσδοκίες, αποκτώνται από τους φοιτητές των δημόσιων Πανεπιστημίων. Οι σπουδαστές των Κολλεγίων είναι γνωστό ότι διαθέτουν μειωμένα προσόντα, δεν επιλέγονται με πανελλαδικές εξετάσεις, οι σπουδές τους είναι τριετείς και υπολείπονται των πανεπιστημιακών ενώ οι απόφοιτοί τους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Στα ποικίλης κατηγορίας Κολλέγια απουσιάζει, κατά κανόνα, το ερευνητικό έργο και οι διδάσκοντες σε αυτά δεν μπορεί, τυπικά, να θεωρηθούν ισότιμοι των πανεπιστημιακών δασκάλων. Τέλος, επισημαίνεται ότι το παρεχόμενο έργο από τα Κολλέγια δεν αξιολογήθηκε από την Α.ΔΙ.Π. Επί της ουσίας, καθώς τα κολλεγιακά πτυχία δεν διασφαλίζουν το απαραίτητο επιστημονικό κύρος και κυρίως την παιδαγωγική επάρκεια, η ισότιμη αναγνώρισή τους δεν θα πλήξει μόνον τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων των Α.Ε.Ι., αλλά θα οδηγήσει παράλληλα σε περαιτέρω υποβάθμιση την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Γι΄ αυτό η ΠΕΦ, υπερασπιζόμενη το κύρος του δημόσιου σχολείου καλεί τους συναδέλφους να συμπαραταχθούν με τους φοιτητές και τους αδιόριστους απόφοιτους των Φιλοσοφικών Σχολών και να ζητήσουν την κατάργηση της διάταξης αυτής που αναγνωρίζει την ισοτιμία των κολλεγιακών πτυχίων με τα πανεπιστημιακά.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΦ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *