Π.Ε.Σ.Σ.: Αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική μονάδα το ν/σ για τις νέες δομές

Ψήφισμα εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Σχολικών Συμβούλων – μελών της Π.Ε.Σ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2018, στην Αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα) για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:  «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Με αίσθημα ευθύνης, αναφέρεται στο ψήφισμα, απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους γονείς και την ελληνική κοινωνία:

Καταγγέλλουμε την προχειρότητα και την έλλειψη σχεδιασμού που διαπνέει το σχέδιο νόμου, το οποίο αν τεθεί σε εφαρμογή, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην Εκπαίδευση.

Καταδικάζουμε τον σχεδιασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως ενέργεια στοχευμένη, αποβλέπουσα στην κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που αποτελεί κατάκτηση του Εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά και στην απαξίωση των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις θέσεις αυτές.

Παρά τις δεσμεύσεις και τις δημόσιες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και τα θετικά πορίσματα του «Εθνικού Διαλόγου» του 2016 περί της αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων, το νομοσχέδιο προωθεί στη θέση τους μια πολυδαίδαλη, απρόσωπη, πολυεπίπεδη και συγκεντρωτική γραφειοκρατική δομή.

Προωθεί τον «διοικητισμό» σε βάρος της παιδαγωγικής διάστασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης,αφήνοντας αβοήθητο το σχολείο και τον εκπαιδευτικό στην τάξη.

Καταργεί τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων και προχωρά στην πλήρη απαξίωση και στη συμβολική διαπόμπευση του ρόλου και του έργου τους, με τιμωρητική αποτίμηση της διδακτικής και διοικητικής εμπειρίας τους και με διατάξεις αποκλεισμού τους.

Ειδικότερα:

Α. Οι ρυθμίσεις θα έχουν άκρως αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική μονάδα, διότι:

 • Αποδυναμώνουν τις δυνατότητες στήριξης της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών.
 • Καταργούν τον βασικό ενδιάμεσο θεσμό (Σχολικοί Σύμβουλοι) ανάμεσα στη διοίκηση και στο σχολείο και τον αντικαθιστούν με ένα γραφειοκρατικό όργανο (ΠΕΚΕΣ) στην έδρα κάθε περιφέρειας, μακριά από το σχολείο. Έτσι στερούν την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη από το σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
 • Δεν προβλέπουν οργανωμένο σύστημα επιμόρφωσης και καταργούν τα  Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) που λειτουργούσαν με εθελοντική μη αμειβόμενη εργασία των Σχολικών Συμβούλων.
 • Διαλύουν τους θεσμούς εποπτείας και συμβολής στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και επαναφέρουν την αυτοαξιολόγηση-αποτίμηση ως διεκπεραιωτική και γραφειοκρατική διαδικασία.
 • Μεταφέρουν νέες – μεγάλες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, χωρίς τις απαραίτητες προβλέψεις για τον χρόνο, τους πόρους και τη στήριξη αυτών των αρμοδιοτήτων.

Β. Το προτεινόμενο πλαίσιο επιλογής όλων των στελεχών είναι άδικο, αναξιοκρατικό, με πολλές διατάξεις που ελέγχονται ως αντισυνταγματικές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κομματικής άλωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

 • Εισάγονται αντισυνταγματικές και παράνομες διατάξεις αποκλεισμούεκπαιδευτικών από τη δυνατότητα συμμετοχής στις κρίσεις στελεχών, όπως: α) Αποκλεισμός για όσους έχουν δύο θητείες, β) Αποκλεισμός μόνο για θέσεις Σ.Ε.Ε.όσων δεν έχουν γλωσσομάθεια, γ) Αποκλεισμός εκπαιδευτικών με τον διπλασιασμό της υπολειπόμενης θητείας.
 • Παρά τις δεσμεύσεις για ακομμάτιστες και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, το ΑΣΕΠ απουσιάζει από τα Συμβούλια Επιλογής(πλην των Περιφερειακών Δ/ντών & Δ/ντών Εκπ/σης) και οι συνθέσεις τους καθορίζονται από στελέχη που αποτελούν κομματικές επιλογές, δημιουργώντας ερωτήματα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
 • Η επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, θα γίνεται όχι από Κεντρικό, αλλά από ελεγχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα με συμμετοχή υφισταμένων των επιλεγόμενων στελεχών(Δ/ντών σχολείων), που στη συνέχεια προβλέπεται να αξιολογούνται από τα επιλεγόμενα στελέχη.
 • Η συνέντευξη αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ρυθμιστή, προσδιορίζεται στα 15 μόρια και δυνητικά ανατρέπει το οποιοδήποτε επιστημονικό έργο που συνολικά υποβαθμίζεται και αποτιμάται στα 17 μόρια.

Γ. Το νομοσχέδιο διέπεται από άκρως επιθετική, ρεβανσιστική και προκλητική στάση προς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, καθώς:

 • Αγνοείται παντελώς η εμπειρίααπό την άσκηση έργου επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης.
 • Εκμηδενίζεται αναδρομικά η νομοθετικά κατοχυρωμένη ως διδακτική υπηρεσία  σε θέση Σχολικών Συμβούλων και αναδεικνύεται σε έμμεσο και τιμωρητικό μέτρο αποκλεισμού τους.
 • Η διοικητική εμπειρίατων Σχολικών Συμβούλων μοριοδοτείται όμοια με αυτή των υποδιευθυντών σχολείων.
 • Τίθεται ως προϋπόθεση η γνώση ξένης γλώσσας, μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και όχι για τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους Περιφερειακούς Διευθυντές.

Δ. Η αδιαφορία για τις Συνταγματικές Επιταγές χαρακτηρίζει και τις ρυθμίσεις για την αξιολόγηση στελεχών. Χαρακτηριστικά:

Προβλέπεται εκ των κάτω προς τα πάνω προσωπική αξιολόγηση όλων των στελεχών, η οποία όμως θα γίνεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, διαδικασία  που έχει κριθεί ως αντισυνταγματική από το ΣΤΕ.

Ε. Καταργούνται τα ΚΕΔΔΥ και μαζί τους καταργείται και η Διαφοροδιάγνωση των μαθητών. Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου:

 • Επιστρέφουμε στο ιατρικοκεντρικό μοντέλο και σε ουρές στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για απλές διαγνώσεις και όχι σε κατ’ ουσίαν διεπιστημονικές αξιολογήσεις με σκοπό την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών. Πρόκειται για πισωγύρισμα δεκαετιών στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής.
 • Χωρίς μελέτη και σχεδιασμό καταργούν, ενοποιούν και συγχωνεύουν στο Κ.Ε.Σ.Υ.  δομές υποστήριξης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου.

ΣΤ. Το Νομοσχέδιο αποδομεί τις καινοτόμες δράσεις (Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές δράσεις) και υποβαθμίζει τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα αναπτύξει αγωνιστική δράση σε όλα τα επίπεδα, ώστε να τροποποιηθούν ή και να αποσυρθούν όλες οι δυσμενείς για την Παιδεία επιπτώσεις των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Στην κατεύθυνση αυτή:

–          Θα ενημερώσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

–          Θα συνεργαστούμε με όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών, τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και τις Καθηγητικές σχολές.

–          Θα δημοσιοποιήσουμε στον Τύπο και θα ενημερώσουμε τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

–          Θα διεκδικήσουμε το δίκαιο με κάθε νόμιμο τρόπο και θα προσφύγουμε στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.  

Καλούμε τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, την εκπαιδευτική κοινότητα, τα κόμματα, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τους συλλόγους γονέων & κηδεμόνων, κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και κάθε πολίτη να καταδικάσουν το νομοσχέδιο και τις μεθοδεύσεις του και να μη συνηγορήσουν στην απαξίωση της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.

Τέλος,  

 • Καλούμε  την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έστω και τώρα να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ανοίξει ένα ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο χωρίς προκαταλήψεις και εμμονές, μακριά από ιδιοκτησιακές λογικές στην Εκπαίδευση. 
 • Ζητάμε άμεση συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΕΣΣ με τον Υπουργό Παιδείας.

Με εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣΣ

Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γραμματέας

 

Αλεξανδράτος Γιώργος                                              Αρβανίτη – Παπαδοπούλου Τότα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *