Π.Δ.Ε. Αττικής: «Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) Σχ. Έτους 2018-19 για τις Δομές της Ειδικής Αγωγής

Αναρτήθηκε ο  οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Δομές
της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και την Εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης  Αττικής, που ισχύει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *