Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία: Τοποθέτηση, παράταση θητείας ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Αποφάσεις για τοποθέτηση, παράταση θητείας ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023-ΑΝΑΚΟΙΝ. ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2022-ANAKOIN. ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Ανάκληση διετούς θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικό Σχολείο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *