Πρότυπα ΕΠΑΛ: Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Απόφαση με θέμα: Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων της Α΄
και Β΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *