Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Αθλητισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Αθλητισμού» (ΔΑΘ), το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και προσφέρεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Διοίκησης Αθλητισμού, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για την αποτελεσματική διοίκηση αθλητικών οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, δημοτικών και δημόσιων φορέων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

•        Αναγνωρίζουν τη δομή και την πολυπλοκότητα του ελληνικού και παγκόσμιου αθλητισμού.

•        Εφαρμόζουν αρχές χρηστής διακυβέρνησης και να αναπτύσσουν στρατηγικές εντός αθλητικών οργανισμών.

•        Σχεδιάζουν, οργανώνουν και αξιολογούν αθλητικά προγράμματα και υπηρεσίες.

•        Αναπτύσσουν εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ για την προώθηση αθλητικών υπηρεσιών.

•        Αναγνωρίζουν τη διεπιστημονικότητα της Διοίκησης Αθλητισμού, εξετάζοντας διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, τεχνολογία και ηθική στον χώρο εργασίας.

•        Κατανοούν βασικά οικονομικά στοιχεία αθλητικών οργανισμών και την ανταγωνιστικότητα των πρωταθλημάτων.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο (2) έτη (τέσσερα εξάμηνα) και απαιτεί τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η γνώση ξένης γλώσσας και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου θα συμβάλουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΑΠ: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/sports-administration/  ή https://dev.eap.gr/student-candidate/public#.

Αξιοποιήστε την ευκαιρία να ενταχθείτε σε ένα πρόγραμμα που θα σας εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της Διοίκησης Αθλητισμού!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *