Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ανακοινώσεις με ημερομηνία 11/12/2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω των οποίων γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισμό τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το τρέχον σχ. έτος. Συγκεκριμένα:

  • Πρωτοβάθμια: 37 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ), 27 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) και 93 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

93 Προσλήψεις από πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης  

64 Προσλήψεις από πίνακα ειδικής εκπαίδευσης 

  • Δευτροβάθμια: 65 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ,

65 Προσλήψεις δευτεροβάθμιας 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *