Προσκλήσεις για την πλήρωση των κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Β. Αιγαίου, Α.Μ.Θ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *