Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας»: Προγράμματα σπουδών για τις ειδικότητες «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Βοηθός Φαρμακείου», «Κομμωτικής Τέχνης», «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 819 τ. Β/ 12-3-2020 η ΥΑ με αρ. Φ11/31892/ΓΓ4 και θέμα: Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) των παρακάτω ειδικοτήτων: «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Βοηθός Φαρμακείου», «Κομμωτικής Τέχνης», «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ».

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το ΦΕΚ https://drive.google.com/file/d/12PUkiIJigcdHp0sEnDeqyqCoSLfnm7y9/view?usp=drivesdk

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *