ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνάντηση με τη Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ

Την Πέμπτη 14/10/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας,  παρουσία της κα. Δόκου, Γενικής  Διευθύντριας Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της κα. Φυτουράκη, προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ ΕΒΠ με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, το οποίο εκπροσώπησαν η πρόεδρος κα. Μπουλμέτη και η αντιπρόεδρος κα. Γεωργακάκου. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, όπως είχαν τεθεί στο αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

1. Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις ελλείψεις θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ μετά από τις προσλήψεις αναπληρωτών, σε σχέση με τις ανάγκες, στην ειδική και γενική εκπαίδευση.  

Από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ ενημερώσαμε ότι παρόλο που πραγματοποιήθηκε και η β΄ φάση, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε ΣΜΕΑΕ, ενώ παρατηρούμε ανισοκατανομή των προσλήψεων π.χ. σχολεία με μικρότερο μαθητικό δυναμικό να είναι πλήρη και σχολεία με πολλούς μαθητές και ανάγκες να βρίσκονται σε αδιέξοδο σε σχέση με τη λειτουργία τους. 

Από πλευράς υπουργείου απαντήθηκε ότι τα κενά που δηλώθηκαν από τα σχολεία αυξήθηκαν πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Μέλημα του τμήματος είναι να γίνεται κατανομή με βάση τις πιστώσεις ποσοτικά ανά περιοχές, προκειμένου να απονέμονται δίκαια σε όλη την Ελλάδα. Εκφράστηκε η γνώμη ότι θα έπρεπε να μπει ένα πλαίσιο για την ΕΑΕ ως προς την κάλυψη των πιστώσεων. 

Τονίσαμε τη σημαντικότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων  ΠΥΣΕΕΠ, πριν την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο συμμετείχαν άτομα που γνώριζαν τις ανάγκες των σχολείων και των περιοχών και μπορούσε να υπάρξει και ποιοτική κατανομή. Η πρόταση της ομοσπονδίας, η οποία έχει κατατεθεί επίσημα,  είναι η αλλαγή του πλαισίου, όπου το ΠΥΣΕΕΠ θα έχει ρόλο ως προς την εισήγηση της κατανομής των πιστώσεων ανάλογα με τα κενά και τις ανάγκες. 

Αναφέραμε τις πολλές ελλείψεις στην εξειδικευμένη υποστήριξη ΕΒΠ και Σχολικών νοσηλευτών καθώς επίσης και τα προβλήματα λόγω της τοποθέτησής ενός σε κάθε σχολείο, παραβλέποντας τις ανάγκες των μαθητών/τριων.

 Από τη διεύθυνση προσωπικού, όπως μας ενημέρωσαν,  έχει ήδη έχει σταλεί υπηρεσιακά ενημερωτικό σημείωμα για βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν για τους ΠΕ25 στην εξειδικευμένη καθώς και πιθανές ενέργειες τροποποίησης. Επίσης προχώρησαν στη δυνατότητα προσλήψεων σχολικών νοσηλευτών και από τους  ΠΕ87.02 εκπαιδευτικών για το τρέχον έτος.  

2. Προβλήματα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών, ως προς την έλλειψη δικαιώματος  επιλογής προγράμματος στη γενική και ειδική εκπαίδευση.

Από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ διεκδικήσαμε το πάγιο αίτημά μας να υπάρχει δυνατότητα επιλογής προγράμματος. Επίσης ρωτήσαμε γιατί υπάρχει  επιλογή  για τα ΣΔΕΥ ενώ για το ΕΒΠ και τους ΠΕ25 δεν είναι εφικτό. 

Από το υπουργείο απαντήθηκε ότι υπάρχει συγκεκριμένος αλγόριθμος και ο κάθε αναπληρωτής θα πρέπει να ενταχθεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα για να προσληφθεί. Τα ΣΔΕΥ μπήκαν ως διαφορετική περιοχή λόγω της σύστασης των ΚΕΔΑΣΥ, τα οποία από μόνα τους είναι διαφορετική περιοχή. 

Ενημερώσαμε επιπρόσθετα ότι παρατηρήθηκαν πολλά προβλήματα κατά τις τοποθετήσεις με συνέπεια να τοποθετηθούν  στην α φάση συνάδελφοι που βρίσκονταν πολύ ψηλά στον πίνακα σε κενά απομακρυσμένα. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην καλυφθούν κενά κεντρικών σχολείων σε πόλεις που είχαν άμεση ανάγκη, ενώ οι πιο κάτω από τον πίνακα βρέθηκαν δίπλα στον τόπο κατοικίας τους κατά την β φάση. Η απάντηση από το υπουργείο ήταν ότι το θέμα των τοποθετήσεων αφορά αποκλειστικά το διευθυντή εκπαίδευσης.  

Ζητήσαμε να γίνει σαφές από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ ΕΒΠ προς τις διευθύνσεις ότι το μόνο υπηρεσιακό συμβούλιο που αποφασίζει για θέματα ΕΕΠ ΕΒΠ είναι το ΠΥΣΕΕΠ καθώς παρατηρούμε και αυτή τη σχολική χρονιά παρατυπίες στις τοποθετήσεις από ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ ή και σε άλλα θέματα.  

3. Ενημέρωση για  τη μέριμνα της διεύθυνσης προσωπικού του ΥΠΑΙΘ για την  εργασία μελών ΕΕΠ, ΕΒΠ οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους για τους υπαλλήλους του δημοσίου. 

Το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν υπάγονται στις διατάξεις που ορίζονται από το υπουργείο Εσωτερικών, ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν τις διευκολύνσεις της αυτοπρόσωπης εργασίας χωρίς κοινό, όπως στις υπηρεσίες δημοσίου. 

Δηλώσαμε την πλήρη αντίθεσή μας ως προς το θέμα αυτό και περιγράψαμε με παραδείγματα ότι σε καμία περίπτωση δεν προστατεύεται ένας καρκινοπαθής συνάδελφος σ΄ ένα ειδικό σχολείο με μαθητές που δεν φοράνε μάσκες, δεν είναι υποχρεωτικά τα self test και το προσωπικό βρίσκεται σε άμεση σωματική επαφή με τους μαθητές. 

4. Διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεις ΕΕΠ από τους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση μετά και από τον ανακαθορισμό κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στις 12/08/2021. 

Η ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας είναι ότι από πλευράς υπουργείου είναι θετικοί τόσο από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, όσο και από τη διοίκηση για την πλήρωση των κενών θέσεων των διορισμών της ειδικής κι έχουν ήδη γίνει ενέργειες με το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών.  Μάλιστα οι προσπάθειες κάλυψης θέσεων δεν αφορούν μόνο στις μη ανακλήσεις που είναι 7-8 σε αριθμό αλλά και στις διαρροές που υπήρξαν στους νεοδιοριζόμενους των κλάδων  ΠΕ25 και ΠΕ28 οι οποίοι διορίστηκαν στη γενική εκπαίδευση. 

Δηλώσαμε την πλήρη ικανοποίηση μας για την εξέλιξη του θέματος των διορισμών καθώς από την πρώτη στιγμή είχαμε παλέψει γι΄ αυτό.   

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από το ν. 4823/2021 και έχουν προκύψει μετά από αποφάσεις  ανάθεσης άσκησης προσωρινών καθηκόντων διευθυντών  σε ΣΜΕΑΕ. 

Κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος παρούσα ήταν και η κα. Γκαρίλα, προϊσταμένη του τμήματος Δ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενημερώσαμε ότι διαπιστώσαμε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών διευθυντών  ερμηνείες του άρθρου 31 του ν.4823/2021 οι οποίες θέτουν το προσωπικό ΕΕΠ σε άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ως προς τα βασικές προϋποθέσεις ήτοι τη συμπλήρωση 4 ετών σε σχολείο ΕΑΕ το οποίο αιτούνται. Η πρόθεση της ομοσπονδίας είναι τυχόν παραλείψεις σε σημεία στίξης του άρθρου 31, εκ παραδρομής, να τύχουν διευκρίνισης πριν την εγκύκλιο επιλογής στελεχών.  

Η απάντηση του υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι βασικές προϋποθέσεις όπως προβλέπονται από το ν. 4823 και ότι η συμπλήρωση διδακτικής υπηρεσίας τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δημοτικό σχολείο Ε.Α.Ε. είναι βασική προϋπόθεση για τους εκπαιδευτικούς και το ΕΕΠ, όπως και για  όλες τις βαθμίδες στα σχολεία ΕΑΕ. 

6. Μέριμνα για την παιδαγωγική επάρκεια διορισθέντων ΕΕΠ, αναφορικά με την υποχρέωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση δ , της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.

Η απάντηση από το υπουργείο είναι οι νεοδιόριστοι ΕΕΠ σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύουν και ότι το υπουργείο θα διευθετήσει το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας, όπως προβλέπεται. 

Ως προς το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας των αναπληρωτών δεν υπήρξε απάντηση καθώς αυτό θα αφορά τα κριτήρια που θα οριστούν στην επόμενη προκήρυξη. Επισημάναμε  ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό για τους πίνακες των αναπληρωτών.

Επιπλέον θέματα που θέσαμε κατά τη συζήτηση είναι:

Διαμαρτυρηθήκαμε για αποσπάσεις σε φορείς μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, οι αιτήσεις των οποίων  δεν ικανοποιούνται και κατά πόσο το τμήμα συμβάλει σε αυτό με αρνητική εισήγηση με την αιτιολογία του μικρού αριθμού μονίμων ΕΕΠ ΕΒΠ. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι οι μόνιμοι ΕΕΠ ΕΒΠ είναι ελάχιστοι και ότι τα μεγέθη είναι διαφορετικά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Τονίσαμε στο σημείο αυτό ότι και οι αιτήσεις των ΕΕΠ ΕΒΠ είναι ελάχιστες και θεωρούμε ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση των κλάδων. 

Ενημερώσαμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς τα οδοιπορικά των συναδέλφων στις  ΕΔΥ στα ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ και ότι θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα. Από πλευράς ομοσπονδίας έχουμε ήδη  απευθυνθεί από την προηγούμενη χρονιά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και στο ΕΣΠΑ του υπουργείου. 

Ζητήσαμε διευκρινίσεις ως προς τη Γ΄ φάση προσλήψεων και την ειδική πρόσκληση. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι για το ΕΕΠ ΕΒΠ το υπουργείο θα περάσει σε ειδική πρόσκληση προκειμένου  να καλυφθούν τα κενά που ήδη υπάρχουν, καθώς σε πολλές περιοχές ενώ δόθηκαν πιστώσεις δεν υπήρχαν άτομα που να έχουν δηλώσει προτίμηση. 

Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και τονίσαμε ότι θα ζητήσουμε από την πολιτική ηγεσία  να υπάρχει μέριμνα προκειμένου να βρεθούν χρήματα για την κάλυψη των κενών. 

Εγκύκλιος μεταθέσεων: Θα υπάρξει καθυστέρηση λόγω τεχνικών βελτιώσεων επεξεργασίας του πληροφοριακού συστήματος e-data. Η εγκύκλιος των μεταθέσεων θα δημοσιευτεί στο 2022. 

  Μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώσουμε και να συζητήσουμε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και της αναγκαιότητας των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ στα σχολεία και στα ΚΕΔΑΣΥ, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την άσκηση του έργου μας καθώς και να προωθήσουμε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία έφθασαν στην ομοσπονδία, π.χ το θέμα της ομαδοποίησης των ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Πειραιά για τους ΠΕ 23, τις  ελλείψεις σε σημαντικά κενά π.χ.  το ΕΕΕΕΚ Παύλου Μελά στη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 1o  Ειδικό  Δ. Σ. Καλλιθέας, το 1ο Ειδικό Δ.Σ. Πάτρας κ.α. 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα συνεχίσει να είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συνθηκών των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας, της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών- συμβουλευτικών- υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης πανελλαδικά. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *