ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Έντονη διαμαρτυρία για την παράταση του σχολικού έτους των ειδικών σχολείων, τα οποία δεν έκλεισαν

Αθήνα, 13/05/2021

Αρ. Πρωτ.:24

Προς:

-Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή 

– Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

Κοινοποίηση:

– Διεύθυνση Ε.Α.Ε., προϊστάμενο κ. Ι. Ζυμπρακάκη

ΘΕΜΑ: «Έντονη διαμαρτυρία για την παράταση του σχολικού έτους των ειδικών σχολείων, τα οποία δεν έκλεισαν»

Η  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κρίνεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά πλήρως αποκομμένη από τις προβλεπόμενες διατάξεις και τη διασφάλιση της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Ε. Α. Ε.

Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους τα ειδικά σχολεία παρέμειναν ανοιχτά, σε αντίθεση με τα γενικά σχολεία, χωρίς εξειδικευμένα μέτρα προστασίας,  με κίνδυνο τις ζωές μαθητών, εργαζομένων και των οικογένειών τους και τώρα αποφασίζεται η παράταση του σχολικού έτους μαζί με τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχουν λόγοι που να αιτιολογούν αυτή την αντιφατική απόφαση.

Όπως οφείλετε να γνωρίζετε τα ειδικά σχολεία  δε σταματούν τη λειτουργία τους, όταν λήγει το σχολικό έτος για τους μαθητές, συνεχίζουν να λειτουργούν, αξιολογούν τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά και υποστηρίζουν τις οικογένειες για την ομαλή μετάβασή τους, συνεργάζονται με τα ΚΕΣΥ και τα σχολεία αποστολής. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η περίοδος μετά τη λήξη των μαθημάτων για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των ΣΜΕΑΕ για την επόμενη σχολική χρονιά καθώς και την αξιολόγηση και μετάβαση των νεοεισερχόμενων μαθητών.

Είναι λυπηρό για όλους εμάς που υπηρετήσαμε με σθένος τη δια ζώσης εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ή και αναπηρία εν μέσω πανδημίας να μην αναγνωρίζεται από το υπουργείο το έργο μας και η προσφορά μας.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να άρει την απόφαση για την παράταση του σχολικού έτους στις ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει αδιάλειπτα το προσωπικό των ειδικών σχολείων κατά την παρούσα σχολική χρονιά, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και των κανόνων δικαίου.  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *