Πιστοποίηση αποφοίτων τάξεων Μαθητείας ΕΠΑΛ. Ενδεικτικά θέματα

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ ενδεικτικά θέματα (θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση) για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της Α’ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (7 ειδικότητες), καθώς και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων (3 ειδικότητες)

Θέματα για τα πιλοτικά προγράμματα (σχ. έτος φοίτησης 2015-16)

Α. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέματα για τις ειδικότητες της Α’ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας (σχ. έτος φοίτησης 2016-17)

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ζ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Δημ. Μπαξεβανάκη και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση και Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2007/Β/2018, θεσπίστηκε το σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 2007 τ. Β΄ 2018 

Στην απόφαση αυτή ορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι διαδικασίες διεξαγωγής εξετάσεων, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 στην ειδικότητα τους, αναβαθμίζοντας το πτυχίο των ΕΠΑ.Λ. κατά ένα επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Με το σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ολοκληρώνεται άλλο ένα βήμα στην πορεία αναβάθμισης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και στη διασφάλιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του συστήματος αυτού, εντός των επόμενων ημερών θα προκηρύξει τις πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης. Στις εξετάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής απόφοιτοι των 8 ειδικοτήτων της Α΄ φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *