Πιερρακάκης για Επαγγελματική εκπαίδευση: Ιδρύονται Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκης προαναγγέλλει αλλαγές στην Επαγγελματική εκπαίδευση που θα περιέχονται σε επικείμενο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας με το προτεινόμενο νομοσχέδιο:

α) ενισχύεται η συνάρθρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ),

β) δημιουργείται μία σύγχρονη ταυτότητα των ΙΕΚ,

γ) διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και προάγεται η αποτελεσματική συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων με τις εκπαιδευτικές δομές που εξυπηρετούν,

δ) επεκτείνονται οι καινοτομίες των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας,

ε) σχεδιάζονται περιφερειακές δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές των «ζωντανών εργαστηρίων»,

στ) ενδυναμώνονται τα περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας,

ζ) ενισχύεται η επέκταση του θεσμού των ΙΕΚ ειδικής αγωγής για τους αποφοίτους των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων, των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων και

η) ιδρύονται Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) ειδικής αγωγής για τους αποφοίτους των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *