ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου:Τελικοί αναμορφωμένοι Πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου – Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου οι αναπροσαρμοσμένοι Προσωρινοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μετά την εξέταση των ενστάσεων καθώς και το πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων

Πρόγραμμα Συνεντέυξεων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *