Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.

Εγκύκλιο με αρ.: Φ5/220768/Δ4/14-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με θέμα:  “Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, της Γ΄ τάξης Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-18”

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που, ενδεχομένως, έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, καθώς και το Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο. Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικώς και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης (για την  Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης), κατά περίπτωση συμπληρωμένο  πίνακα:

  • για την Γ΄ τάξη  Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016),
  • για την Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013) και
  •  για την Γ΄ τάξη Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017),

με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:
α) μέχρι και 20/12/2017,
β) μέχρι και 26/01/2018, γ) μέχρι και 27/02/2018,
δ) μέχρι και 28/03/2018 και
ε) μέχρι και 10/05/2018

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *