Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στήριξη από ΕΒΠ, στήριξη από σχολικό Νοσηλευτή: Προϋποθέσεις και διαδικασίες. Εγκύκλιος

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος με θέμα: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Προθεσμίες

Οι αιτήσεις για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2020-2021
κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, υποβάλλονται μέχρι 20/10/2020

Για στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή η αίτηση του κηδεμόνα υποβάλλεται μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και εκ νέου από την 1η/09/2020 και μετά στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2020- 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *