Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα-Ψηφιακών Συστημάτων: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας. Από 1/12/2023 έως 22/1/2024 οι εγγραφές. Τον Μάρτιο 2024 η διεξαγωγή

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιλογή και η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/-τριών της χώρας που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity).


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων λειτουργεί τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων», ενώ το 2008 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων (SSL), ως μονάδα έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Από το 2016 το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Χρήστο Ξενάκη φέρει την ευθύνη της Ελληνικής συμμετοχής στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge. Ο
διαγωνισμός αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ενώ υποστηρίζεται ενεργά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, συγκροτείται κάθε χρόνο η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας η οποία μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει στις πολύ υψηλές απαιτήσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας, αντιμετωπίζοντας επάξια, τεχνολογικά πολύ προηγμένες χώρες.
Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας: Καθηγητής Χρήστος Ξενάκης xenakis@unipi.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *