Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Οικονομικών 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών 2021

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη των Οικονομικών (της Μακροοικονομίας και της Μικροοικονομίας), η εξοικείωσή τους με τις έννοιες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Οικονομία και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους. Ο Διαγωνισμός Οικονομικών διεξάγεται σε τρεις φάσεις (3) για τους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. Ας σημειωθεί, όμως, ότι στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού, εκτός από γνώσεις Οικονομικών, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών. Φυσικά θεωρείται απαραίτητο προσόν η καλή γνώση Αγγλικών (σε επίπεδο FC τουλάχιστον) και η μη πιστοποιημένη γνώση των Αγγλικών αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα για την συμμετοχή στην Ολυμπιακή Ομάδα.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας, ορίζονται ως Μέλη της Επιτροπής του 1 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Οικονομικών 2020, οι κάτωθι:

1. Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Φυσικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

3. Κεβόρκ Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής της Διοίκησης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Μέλος της Επιτροπής

4. Παπαδάμου Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομισματικής & Τραπεζικής Οικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής θα είναι τριετής. Θα επιτρέπεται δε η επανεκλογή κάποιου Μέλους (εφόσον το επιθυμεί).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού συνοψίζεται στις παρακάτω ευρείες κατηγορίες:

 Μακροοικονομία: Θεωρία και Πολιτική (συναθροιστική ζήτηση/προσφορά και πολιτικές, χρήμα και πληθωρισμός, πληθωρισμός και ανεργία, εισοδηματικές ανισότητες)

 Μικροοικονομία: Θεωρία Καταναλωτή, Παραγωγού και Αγορών, Θεσμοί, Επιχειρήσεις (ανταγωνισμός, αγορές και αποτυχίες τους, παίγνια, ισορροπία)

 Χρηματοοικονομικά (χρονική αξία του χρήματος, χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτίμηση τίτλων, αποταμίευση και επενδύσεις, πίστη)

Στα ανωτέρω κρίνεται σαφώς επωφελής και επιθυμητή η διάθεση διερεύνησης του κλάδου, οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, η αντίληψη και η ποσοτική ανάλυση. Η ενδεικτική βιβλιογραφία δίνεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι τρεις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι ως εξής:

Η πρώτη (1η ) φάση με το όνομα «ΞΕΝΟΦΩΝ» θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Νυκτερινό Λύκειο, Διεθνές Λύκειο). Οι μαθητές μπαίνοντας στον ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (δηλ. της διοργανώτριας αρχής), www.econ.uth.gr, θα βρουν εύκολα το σχετικό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών. Εκεί θα δημοσιεύεται η (παρούσα) Προκήρυξη του Διαγωνισμού και θα τονίζονται όλες οι λεπτομέρειες των φάσεων. Επιπλέον, θα βρουν τον σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα των θεμάτων του Διαγωνισμού. Τα Θέματα θα αποτελούνται (κυρίως) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σωστού-Λάθους, Αντιστοίχισης, Συμπλήρωσης λέξεων και άλλα παρόμοια. Οι μαθητές θα απαντήσουν στα θέματα του διαγωνισμού και μετά την απάντηση της τελευταίας ερώτησης, θα πρέπει να συμπληρώσουν μια καρτέλα που ζητά τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο μαθητή, και (β) email μαθητή. Αν τυχόν ζητηθεί και το (γ) email teacher (δηλ. του Εξεταστή της Επιτροπής του Διαγωνισμού), τότε συμπληρώνουν το εξής: zachilas@uth.gr. Στη συνέχεια πατούν το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT). Το πάτημα του πλήκτρου θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και την αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού τους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος εξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μία φορά και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις ή επανυποβολές. Το σύστημα όμως διαθέτει ειδικά κουμπάκια (<) «ΠΙΣΩ» και (>) «ΜΠΡΟΣΤΑ» και θα τους επιτρέψει ΠΡΙΝ πατήσουν την ΥΠΟΒΟΛΗ να ελέγξουν (αν το επιθυμούν) όλες τις απαντήσεις τους και να κάνουν όσες διορθώσεις επιθυμούν. Μετά τον έλεγχο όμως θα πρέπει να πατήσουν ΥΠΟΒΟΛΗ. Με το τέλος της εξέτασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα τους εμφανίσει τις ορθές απαντήσεις και τον συνολικό τους βαθμό. Με βάση τον βαθμό αυτό και την συνολική τους απόδοση (από την ποιότητα και ποσότητα των ερωτήσεων), θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι στην 2η Φάση του Διαγωνισμού. Αν η απόφαση είναι θετική, τότε στην ίδια ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, θα υπάρχει ειδική φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην οποία θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, όνομα σχολείου και πόλη). Η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής είναι ανεξάρτητη από την διαδικασία που πρέπει να κάνει ο μαθητής ή η μαθήτρια σε συνεννόηση με το σχολείο του (Βλ. 2η φάση πιο κάτω). ΠΡΟΣΟΧΗ (1) Έγκυρη συμμετοχή στην 1η φάση θα θεωρηθεί αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία της εξέτασης και πατηθεί το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» το αργότερο μέχρι τις 23:59 της 30ης Νοεμβρίου 2020. (2) Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στο τέλος του τεστ να προσέξουν να είναι τα ίδια που θα δηλώσουν στην 2 η φάση. Τονίζεται ότι η φάση αυτή είναι προαιρετική και η μη συμμετοχή κάποιου μαθητή ή μαθήτριας δεν αποτελεί στοιχείο αποκλεισμού του/της από την επόμενη φάση. Η 1 η αυτή φάση λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως φάση προετοιμασίας για τις επόμενες (και δυσκολότερες) φάσεις. Στην δεύτερη (2η ) φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.

Η 2η φάση με το όνομα «ΠΛΑΤΩΝ» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:00-11:00 π.μ. σε διάφορα Λύκεια της χώρας. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες και θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής Καθηγητών που θα ορίσει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κάθε Νομού. Οι καθηγητές της Τοπικής Επιτροπής θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στο Διαγωνισμό εθελοντικά. Δηλώσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στους Διευθυντές των Λυκείων τους μέχρι την 16 η Ιανουαρίου 2021. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Λυκείου οφείλει να στείλει έγγραφο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα ονόματα των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή, ούτως ώστε η Διεύθυνση να γνωρίζει από πριν τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων και να ορίσει το Εξεταστικό Κέντρο (ή περισσότερα του ενός) με τον αντίστοιχο αριθμό επιτηρητών. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να στείλουν στον κ. Λουκά Ζαχείλα (zachilas@uth.gr), που είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το σχετικό έγγραφο όπου σημειώνεται το σχολείο (Εξεταστικό Κέντρο), στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e-mail, το τηλέφωνο και το fax του συγκεκριμένου σχολείου. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα θέματα του διαγωνισμού θα ανεβούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (contest.econ.uth.gr) στις 8:50 π.μ., το Σάββατο, 23η Ιανουαρίου 2021. Τα θέματα θα περιέχονται σε αρχείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η παρουσία του Acrobat Reader ή συμβατού αναγνώστη αρχείων PDF εγκατεστημένου στον Η/Υ). Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος του Η/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου της σχολικής μονάδας), ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Λουκά Ζαχείλα (τηλ. 2421041404 ή 6944535455), Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, για να αποσταλούν τα θέματα μέσω email ή fax. Οι μαθητές οφείλουν να γράψουν στο άνω μέρος της κόλλας απαντήσεων τα στοιχεία τους, ήτοι: (α) το ονοματεπώνυμο τους, (β) το τηλέφωνό τους, (γ) το email τους και (δ) το σχολείο που φοιτούν. Στη συνέχεια οι επιτηρητές πρέπει να καλύψουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο (αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις) τα στοιχεία αυτά. Μετά το τέλος της δίωρης εξέτασης, τα γραπτά των μαθητών τοποθετούνται σε φάκελο και αποστέλλονται στη διεύθυνση της Επιτροπής του Διαγωνισμού Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών επιστημών, υπόψη κ. Λ. Ζαχείλα, 28ης Οκτωβρίου 78, 383 33, Βόλος), για τη βαθμολόγηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-20 ελήφθησαν έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), με εγκλεισμό κατ’ οίκον και περιορισμό της κυκλοφορίας των κατοίκων. Αν, (όπως απευχόμαστε) συμβεί έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στους μήνες Δεκέμβρη 2020 ή/και Γενάρη 2021, η 2η φάση «ΠΛΑΤΩΝ» θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.

Περισσότερες λεπτομέρειες και όροι συμμετοχής και λειτουργίας στην 2η φάση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έγκαιρα αν και όταν προκύψει το πρόβλημα. Άριστα (100 μονάδες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις. Οι περίπου είκοσι πέντε (25) πρώτοι μαθητές Λυκείου θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός της επόμενης ημέρας.

H τρίτη (3η ) φάση «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (28ης Οκτωβρίου 78) την Κυριακή, 14η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00-15:00 το μεσημέρι, με την απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι μαθητές που θα πετύχουν και στην 3 η φάση του διαγωνισμού θα είναι οι νικητές του 2 ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών 2021 και θα κληθούν να παραλάβουν τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείων τους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς το τέλος του Ιούνη 2021. Να τονιστεί ότι ο πίνακας κατάταξης της συγκεκριμένης 3 ης φάσης αποτελεί το κριτήριο με το οποίο θα στελεχωθεί η Ολυμπιακή Ομάδα Οικονομικών. Λεπτομέρειες για την 4 η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *